Gospodarka o obiegu zamkniętym stała się faktem

Nowe przepisy weszły w życie 4 lipca, a zatem kraje członkowskie zobowiązane są transponować je do 5 lipca 2020 r.  Cele określone w dyrektywach są bardzo ambitne:

1.      Dla masy odpadów komunalnych ustalono oczekiwania przygotowania do ponownego użycia i recyklingu na poziomie 55% (do roku 2025), 60% (do roku 2030), 65% (do roku 2035).

2.      Dla odpadów opakowaniowych cele są ambitniejsze i wynoszą: 65% (do roku 2025) i 70% (do roku 2030).

Dyrektywy określają m.in. minimalne wymagania dla mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), które będą obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich. Podstawowe założenia sprowadzają się do zwiększenia zaangażowania finansowego lub finansowego i operacyjnego przemysłu w system gospodarki odpadami opakowaniowymi, włączając zadania edukacyjne i sprawozdawcze. Poziom partycypacji waha się w granicach 50-80% w zależności od podstaw i terminu utworzenia ROP w danym państwie członkowskim.


Więcej w najnowszym numerze kwartalnika Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty! 

okladka_03_2018