HOME PODSTAWOWE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTA PRZEPISY FAKTY I MITY AROMATY SUBSTANCJE SŁODZĄCE  
START AROMATY ZAKRES I DEFINICJE Definicje - art. 3 rozporządzenia 1334/2008 Środki aromatyzujące (aromaty)
AROMATY
Środki aromatyzujące (aromaty)

Art. 3 ust. 2 a) - „środki aromatyzujące (aromaty)” to produkty:
(i) nieprzeznaczone do bezpośredniego spożycia, dodawane do środków spożywczych w celu nadania im aromatu lub smaku lub zmiany ich aromatu lub smaku;
(ii) wytworzone z produktów lub zawierające produkty z następujących kategorii: substancje aromatyczne, preparaty aromatyczne, środki aromatyzujące z przetworzenia termicznego, środki aromatyzujące dymu wędzarniczego, prekursory środków aromatyzujących lub inne środki aromatyzujące albo ich mieszanki.


Środkiem aromatyzującym (aromatem) jest każda z opisanych poniżej kategorii. Określenie "środek aromatyzujący" lub "aromat" można stosować do produktu składającego się z jednej z podanych kategorii lub będącego mieszaniną kilku kategorii, który może zawierać dodatki do żywności i/lub inne składniki żywności dodane dla celów technicznych.

  • Substancje aromatyczne
Art. 3 ust. 2 b) - „substancja aromatyczna” oznacza określoną substancję chemiczną o właściwościach aromatyzujących.

Przykład:
Substancja aromatyczna: mentol, ethyl butyrate

  • Naturalne substancje aromatyczne

Art. 3 ust. 2 c) - „naturalna substancja aromatyczna” oznacza substancję aromatyczną otrzymaną w wyniku odpowiednich procesów fizycznych, enzymatycznych lub mikrobiologicznych z materiałów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mikrobiologicznego, w stanie niezmienionym lub przetworzoną — do spożycia przez ludzi — z zastosowaniem co najmniej jednego tradycyjnego procesu przetwarzania żywności wymienionego w załączniku II. Naturalne substancje aromatyczne odpowiadają substancjom naturalnie obecnym i zidentyfikowanym w przyrodzie.


Przykład:
Naturalna substancja aromatyczna: mentol uzyskiwany przez destylację frakcyjną z olejku miętowego. Limonen uzyskiwany z pomarańczy drogą destylacji parą wodną.

  • Preparaty aromatyczne

Art. 3 ust. 2 d) „preparat aromatyczny” oznacza produkt inny niż substancja aromatyczna otrzymany z:
(i) żywności w wyniku odpowiednich procesów fizycznych, enzymatycznych lub mikrobiologicznych, w stanie niezmienionym lub przetworzony — do spożycia przez ludzi — z zastosowaniem co najmniej jednego tradycyjnego procesu przetwarzania żywności wymienionego w załączniku II;
lub
(ii) materiału pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mikrobiologicznego innego niż żywność, w wyniku odpowiednich procesów fizycznych, enzymatycznych lub mikrobiologicznych, przy czym materiał jest stosowany bezpośrednio lub jest przygotowany z zastosowaniem co najmniej jednego tradycyjnego procesu przetwarzania żywności wymienionego w załączniku II.


Przykłady:
Ekstrakt miętowy jest preparatem aromatycznym, natomiast mentol jest substancją aromatyczną.
Ekstrakt waniliowy jest preparatem aromatycznym, natomiast wanilina jest substancją aromatyczną.
Olejek pomarańczowy lub olejek żywiczny z pieprzu czarnego są preparatami aromatycznymi.

  • Środki aromatyzujące z przetworzenia termicznego

Art. 3 ust. 2 e) - „środek aromatyzujący z przetworzenia termicznego” oznacza produkt otrzymany w wyniku obróbki cieplnej z mieszanki składników, które niekoniecznie odznaczają się właściwościami aromatyzującymi i z których co najmniej jeden zawiera azot aminowy, a inny jest cukrem redukującym. Składnikami do wytwarzania środków aromatyzujących z przetworzenia termicznego mogą być:
(i) żywność;
lub
(ii) materiał źródłowy inny niż żywność.


  • Środki aromatyzujące dymu wędzarniczego

Art. 3 ust. 2 f) „środek aromatyzujący dymu wędzarniczego” oznacza produkt otrzymany w wyniku frakcjonowania i oczyszczania skondensowanego dymu, co prowadzi do powstania początkowych kondensatów dymu wędzarniczego, początkowych frakcji smołowych lub pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego zdefiniowanych w art. 3 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2065/2003.


  • Prekursory środków aromatyzujących

Art. 3 ust. 2 g) - „prekursor środka aromatyzującego” oznacza produkt niekoniecznie odznaczający się właściwościami aromatyzującymi, celowo dodawany do środków spożywczych wyłącznie dla wytworzenia aromatu przez złamanie innych składników żywności lub reakcję z tymi składnikami w trakcie przetwarzania żywności; można go otrzymywać z:
(i) żywności;
lub
(ii) materiału źródłowego innego niż żywność.


Przykłady:
Węglowodany, oligopeptydy, aminokwasy


Jednolita interpretacja branżowa

Termin "przetwarzanie żywności" obejmuje wszelkie działania, które istotnie zmieniają produkty początkowe, oraz obejmuje takie procesy, jak działanie wysoką temperaturą, wędzenie, peklowanie, dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję tłoczenie bądź kombinacje takich procesów. "Przetwarzanie żywności" może być wykonywane przez operatorów przemysłu spożywczego, jak również przez samych konsumentów podczas przygotowywania żywności do spożycia.


  • Inne środki aromatyzujące/ inne aromaty
Art. 3 ust. 2 h) - „inny środek aromatyzujący” oznacza środek aromatyzujący dodany lub przeznaczony do dodania do środków spożywczych w celu nadania im aromatu lub smaku, który to środek nie jest objęty definicjami zawartymi w lit. b)–g).


Przykład:
Eter rumowy jest złożoną mieszaniną aromatyzującą klasyfikowaną w kategorii "Inne środki aromatyzujące"; jest uzyskiwany w wyniku reakcji różnych składników i nie można uznawać go za "preparat aromatyczny". 

 

Rozmiar: 541 bajtów
CMS by - WEB interface
Poleć stronę Drukuj Mapa Serwisu Na górę
   
2005 - 2024 © PFPZ, Wszystkie prawa zastrzeżone
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij