Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Kim jesteśmy > Rada Naukowa przy PFPŻ ZP > Członkowie Rady Naukowej przy PFPŻ ZP > Prof. dr hab. Andrzej Lenart

Rada Naukowa przy PFPŻ ZP
Statut PFPŻ
Zareklamuj się
Misja związku
Korzyści
Komisje
Struktura
Członkowie
Biuro zarządu
Dołącz do nas
Prof. dr hab. Andrzej Lenart

Andrzej LENART
profesor, doktor habilitowany
 

Studia wyższe odbył w latach 1967-1972 na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i uzyskał tytuł magistra inżyniera technologii rolno-spożywczej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Technologii Żywności SGGW w roku 1978 na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem "Studia nad kinetyką osmotycznego odwadniania surowców spożywczych na przykładzie odwadniania jabłek", a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności, w roku 1988 ta sama Rada, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy pod tytułem "Sacharoza jako czynnik modyfikujący osmotyczno-owiewowe utrwalanie jabłek". W roku 1996 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Cały 41-letni okres pracy zawodowej prof. dr hab. Andrzeja Lenarta związany jest z SGGW. Po ukończeniu rocznych Asystenckich Studiów Przygotowawczych został zaangażowany na stanowisko asystenta (1973), a następnie kolejno na stanowisko starszego asystenta, adiunkta i docenta. W 1992 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGGW w Katedrze Inżynierii i Maszynoznawstwa Przemysłu Spożywczego, a od 2000 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji na Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dorobek naukowy prof. dr hab. Andrzeja Lenarta obejmuje łącznie ponad 300 oryginalnych opublikowanych prac twórczych, 17 podręczników, 16 publikacji przeglądowych, ponad 140 komunikatów naukowych, 69 prac niepublikowanych, 7 patentów i 6 instrukcji wdrożeniowych oraz 21 prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce. Prace oryginalne były opublikowane w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Wśród 16 opracowań książkowych 5 ukazało się w wydawnictwach międzynarodowych, a 12 z 13 opracowań monograficznych było opublikowanych w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym. Prace oryginalne były prezentowane na kongresach i sympozjach międzynarodowych lub krajowych.

Zainteresowania naukowo-badawcze prof. dr hab. Andrzeja Lenarta koncentrują się wokół zagadnień inżynieryjnych technologii żywności. Zostały one głównie ukierunkowane na zagadnienia suszenia żywności, a w szczególności dotyczą osmotycznego odwadniania, stanu wody w odwadnianej żywności oraz modyfikacji właściwości rekonstytucyjnych suszonej żywności. W mniejszym stopniu zainteresowania prof. dr hab. Andrzeja Lenarta dotyczą eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym, szczególnie w aspekcie oszczędnej gospodarki energia i wodą. Na uwagę zasługuje fakt, że prof. dr hab. Andrzej Lenart był kierownikiem kilkunastu tematów badawczych, zleconych przez różne instytucje naukowe oraz w ramach CPBR czy grantów KBN. Na podkreślenie zasługuje duża aktywność na odcinku przekazywania opracowanych technologii dla praktyki, czego wyrazem jest szereg patentów i instrukcji wdrożeniowych. W zakresie popularyzacji wiedzy, prof. dr hab. Andrzej Lenart publikuje artykuły przeglądowe w czasopismach naukowo-technicznych oraz wielokrotnie bierze udział w wykładach dla pracowników przemysłu.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza prof. dr hab. Andrzeja Lenarta jest nierozerwalnie związana z Jego zainteresowaniami naukowo-badawczymi. Dotyczy ona specjalizacji dyplomowej magisterskiej z zakresu inżynierii żywności. Znaczącym osiągnięciem prof. dr hab. Andrzeja Lenarta jest współautorstwo programu magisterskich studiów podyplomowych "European Masters Degree in Food Sciences. An advances postgraduate degree", które zostały uruchomione w Europie w 1995 roku. Jest promotorem 12 zakończonych przewodów doktorskich i ponad  70 prac magisterskich. 

Prof. dr hab. Andrzej Lenart jest aktywnie zaangażowany w pracach organizacyjnych i społecznych na Wydziale Nauk Żywności i w Uczelni, pełniąc szereg funkcji, m.in.: Prodziekan d/s Dydaktyki i Prodziekan d/s Nauki. 

Poza uczelnią prof. dr hab. Andrzej Lenart między innymi jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności PAN od 1990 roku, pełniąc funkcję sekretarza naukowego, v-ce przewodniczącego i przewodniczącego. Był członkiem komitetów koordynacyjnych kilku programów międzynarodowych jak np. Tempus czy Copernicus. Ponadto był sekretarzem Komitetu Narodowego IUFoST w latach 1993-2007.

Potwierdzeniem pozycji w nauce prof. dr hab. Andrzeja Lenarta jest szeroka współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą oraz zakładami przemysłu spożywczego. Wyrazem uznania dla Jego działalności naukowo-badawczej, dydaktyczno- wychowawczej i organizacyjnej są wyróżnienia, m.in.: nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodami J.M. Rektora SGGW. Ponadto został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaką Honorową za Zasługi dla SGGW. W latach 2002-2005 i 2005-2008 prof. dr hab. Andrzej Lenart pełnił funkcję Dziekana Wydziału Technologii Żywności (WTŻ), obecnie Wydział Nauk o Żywności (WNoŻ) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). Od 1.01.2009 jest kierownikiem Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji na Wydziale Nauk o Żywności. Od 1.09.2012 pełni funkcję Pełnomocnika Rektora d/s Współpracy z Gospodarką.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij