Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Kim jesteśmy > Rada Naukowa przy PFPŻ ZP > Członkowie Rady Naukowej przy PFPŻ ZP > Prof. dr hab. Bohdan Achremowicz

Rada Naukowa przy PFPŻ ZP
Statut PFPŻ
Zareklamuj się
Misja związku
Korzyści
Komisje
Struktura
Członkowie
Biuro zarządu
Dołącz do nas
Prof. dr hab. Bohdan Achremowicz

Bohdan ACHREM-ACHREMOWICZ
profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności


Posiadane tytuły i stopnie naukowe: Studia WSR Lublin ukończone w 1964 r,  doktorat  1971 r., habilitacja 1980 r., w 1988 r. tytuł naukowy profesora, w 1996 r. stanowisko profesora zwyczajnego.

Działalność na uczelni: Praca w Katedrze Technologii Rolnej AR w Lublinie kolejno na stanowisku  asystenta (od 1964 r.) ad­iunkta, docenta i profesora (do 1993 r.). Kierownik Katedry Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego  AR w Lublinie (1984-1991). Od 1993 r. do 2010 r. w Katedrze Techno­logii Węglowodanów AR w Krakowie, kierownik Katedry (1994-2008). Od 2008 r. i aktualnie pracuje  na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 1979-1981 prodziekan Wydziału Rolniczego AR w Lublinie, prorektor (1990-1993) tejże Uczelni.
Był promotorem 120 prac magisterskich, promotorem 80 prac inżynierskich i licencjackich,  wypromował  8 doktorów,  recenzował 42 prace doktorskie, 27 rozpraw habilitacyjnych. Opracował  także 24 opinie o tytuł profesora oraz 2 na tytuł doktora honoris causa. 
Autor i współautor 320 publikacji, w  tym 190 oryginalnych  prac  twórczych i 6 podręczników. Udział kierowniczy w grantach  CPBR i  KBN.

Działalność w instytucjach naukowych: Członek Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN w okresie 1984-2011, Pol­skiego Towarzystwa Mikrobiologów od 1970 r. (wiceprezes oddziału Lubelskiego 1984-1990), członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego od 1981 r., Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych od 1995 r., Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT od 1974 r. (przewodniczący zespołu rze­czoznawców SIT Spoż. NOT (1979-1986), członek Rady Naukowej Instytutu Agro­fizyki PAN w Lublinie (1999-2003), redaktor kwartalnika „Żywność - Nauka, Tech­nologia, Jakość"  1997-2011. Od 2007 r. członek Rady Naukowej Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, członek Rady Naukowej Polskiej Federacji Producentów Żywności (od 2009 r.).

Działalność międzynarodowa: Staże naukowe: Department of Food Science, Cornell University (USA) 1973-1974, Lehrsthul Vorratshaltung, Univ. Halle (Niemcy) 1983, Technologia Żywności Uniw. Hohenheim, Stuttgart (Niemcy) 1989, Inżynieria Chemiczna Uniw. Vanderbilt, Nashville (USA) 1991, Flour Milling and Baking Research Association, Chorleywood (W. Brytania) 1993, Instytut Pasteura, Paryż (Francja) 1995, Institut Meurice, Bruksela (Belgia) 1996.
Wyniki badań publikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej lub przedstawione na międzynarodowych sesjach naukowych: Wiedeń 2005, Moskwa 2005, 2008, Saloniki 2007, Odessa 2009, Risk Factor of Food Chain, Kraków 2008, Nitra 2012.

Działalność na rzecz współpracy z przemysłem żywnościowym: konsultant naukowy zakładów przemysłu spożywczego „Mc Donald’s”, „Coca-Cola”, „Lubella", „Fritar”, „Maspex”’ „Bahlsen”  i in. w zakresie opracowań nowych produktów, oceny i analizy wartości odżywczej i zanieczyszczeń żywności. Prowadził wykłady dla TWP i Towarzystwa Zdrowej Żywności w Tarnowie.

Główne zainteresowania naukowe: otrzymywanie drożdży seleno­wych (patent), drożdży o podwyższonej zawartości glutationu, bada­nia reologiczne białek serwatkowych, ocena  polepszaczy piekarskich, bada­nia nad skrobią ziemniaczaną i zbożową, maltodekstryny jako zamienniki tłuszczu. Zajmuje się modyfikacją  polisacharydów oraz aplikacją układów węglowodanowych (poli- i oligometrycznych) w żywności i na polu poza- żywnościowym. Badania nad chemiczną modyfikacją cyklicznych oligosacharydów w celu otrzymania nietoksycznych pochodnych cyklodekstryn.

Odznaczenia i nagrody:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1985 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1991 r.), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2010 r.), Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (1980 r.), Odznaka Hono­rowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przem. Spożywczego NOT (1985 r.), Na­groda Ministra Edukacji (1971 r.), Medal im. prof. F. Nowotnego „Za Zasługi dla Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie” (2009 r.), Medal AR w Lublinie, Nagrody Rektora AR 14 razy.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij