Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > INFO CENTRUM > JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI > INSTYTUTY NAUKOWO BADAWCZE > Instytut Żywności i Żywienia

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE
PRZEWODNIKI ZNAKOWANIE
JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
INSPEKCJE
LABORATORIA AKREDYTOWANE
INSTYTUTY NAUKOWO BADAWCZE
PRZEWODNIKI I WYTYCZNE
ORGANIZACJE PRZEMYSŁU
ŻYWNOŚĆ I KONSUMENCI
PRZYDATNE STRONY WWW
Instytut Żywności i Żywienia

Instytut Żywności i Żywienia

ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa

tel.: (48 22) 842 2171

fax: (48 22) 842 1103

 

(informacja ze strony Instytutu Żywności i Żywienia)

Zadania Instytutu Żywności i Żywienia określone są w Statucie nadanym w 1966 roku przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

 1. Prowadzenie działalności naukowej, badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie:
  1. wpływu czynników społecznych, ekonomicznych i psychologicznych na sposób żywienia i stan odżywienia wybranych grup ludności,
  2. oceny ekonomicznych i zdrowotnych aspektów zmian w poziomie i strukturze wyżywienia ludności,
  3. fizjologii i biochemii żywienia,
  4. jakości zdrowotnej żywności oraz racjonalizacji i higieny żywienia zbiorowego i indywidualnego,
  5. epidemiologii stanów chorobowych związanych z nieprawidłowym żywieniem i stosowaniem używek, w szczególności tytoniu i alkoholu,
  6. etiologii, patogenezy, profilaktyki i leczenia stanów chorobowych związanych z nieprawidłowym żywieniem,
  7. wykorzystania postępów w dziedzinie technologii żywności i żywienia dla racjonalizacji wyżywienia,
  8. składu i wartości odżywczych żywności,
  9. norm żywienia i wyżywienia,
  10. wpływu stosowania używek na sposób żywienia i stan odżywienia,
  11. upowszechniania wiedzy o aspektach higienicznych i zdrowotnych żywności, racjonalnym żywieniu i promocji zdrowia poprzez żywienie,
  12. upowszechnianie, wśród pracowników służb urzędowej kontroli żywności oraz przedstawicieli rodzimego przemysłu spożywczego, zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz założeń i koncepcji systemu HACCP na drodze prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
  13. praktyczne wspomaganie przemysłu spożywczego poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej, instruktażowej oraz auditowanie systemów jakości w zakładach.
 2. Koordynowanie prac w zakresie żywności i żywienia prowadzonych przez inne jednostki resortu zdrowia i opieki społecznej w zakresie ustalonym przez Ministra Zdrowia.
 3. Opracowywanie analiz i ocen dotyczących wyżywienia ludności oraz stanu i rozwoju nauki w dziedzinie żywności i żywienia człowieka zdrowego i chorego w zakresie objętym problematyką Instytutu.
 4. Prowadzenie działalności profilaktycznej, diagnostycznej i leczniczej w formie świadczeń klinicznych, ambulatoryjnych oraz konsultacji na potrzeby społecznego systemu ochrony zdrowia.
 5. Prowadzenie nadzoru specjalistycznego nad żywnością i żywieniem, w tym kontroli merytorycznej nad stacjami sanitarno-epidemiologicznymi w zakresie zagadnień wartości odżywczych żywności, higieny żywienia, i prowadzenie działalności metodycznej dla potrzeb tych stacji.
 6. Prowadzenie działalności opiniodawczej, w tym merytoryczne przygotowy-wanie i opiniowanie założeń aktów prawnych w zakresie zagadnień znajdujących się w gestii Instytutu.
 7. Opracowywanie i udostępnianie dokumentacji i informacji naukowej oraz prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie działalności Instytutu.
 8. Szkolenie i doskonalenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników własnych i obcych.

Więce informacji można uzyskać na stronie IŻŻ.

  Członkowie PFPŻ ZP

  Dołącz do nas!
  Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
  Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
  Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
  zamknij