HOME PODSTAWOWE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTA PRZEPISY FAKTY I MITY AROMATY SUBSTANCJE SŁODZĄCE  
START AROMATY OPIS HANDLOWY ŚRODKÓW AROMATYZUJĄCYCH "Naturalny środek aromatyzujący X"/"naturalny aromat X": Art. 16 (4) rozporządzenia 1334/2008
AROMATY
"Naturalny środek aromatyzujący X"/"naturalny aromat X": Art. 16 (4) rozporządzenia 1334/2008

Art. 16 ust. 4 - Określenia „naturalny” można używać wraz z odniesieniem do środka spożywczego, kategorii środka spożywczego lub roślinnego lub zwierzęcego źródła środka aromatyzującego wyłącznie, gdy składnik aromatyzujący otrzymano w całości lub w co najmniej 95 % w/w ze wskazanego materiału źródłowego.

Opis ma brzmienie: „naturalny aromat »środek(-ki) spożywczy(-e) lub kategoria żywności, lub źródło(-a)«”.


1. Zasada 95/5

Aby użyć w opisie handlowym określenia "naturalny aromat X", musi być spełniony następujący warunek:
 • Co najmniej 95% części wagowych (w/w) składnika aromatyzującego tego aromatu musi pochodzić z X.
Uwaga: Pkt. 26 preambuły rozporządzenia 1334/2008 wskazuje, że "pozostała część, w ilości maksymalnie 5% może być użyta jedynie w celu normalizacji lub w celu dodania środkowi aromatyzującemu odcienia np. bardziej świeżego, pikantnego, dojrzałego lub zielonego".

Uwaga 1: Choć nie stwierdza się tego wprost, rozumie się, że zapach X musi być łatwo rozpoznawalny w samym środku aromatyzującym/aromacie. Decyzję o tym, czy prawidłowy opis handlowy - "naturalny aromat X" może być również umieszczony przy środku aromatyzującym wymienionym w wykazie składników na etykiecie wieloskładnikowego środka spożywczego, podejmuje producent żywności.
Powyższy przepis zastępuje dotychczasową praktykę stosowaną w branży, zgodnie z którą proporcje wynoszą 90/10.

Uwaga 2: Aby nadal stosować określenie "naturalny aromat X", konieczna jest zmiana formuły 90/10. W sytuacjach, gdy aromat pochodzi w 100% z danego źródła, można stosować inne określenia, np. "wyciąg z X" albo "olejek eteryczny z X", co przewiduje również norma ISO 9235 (http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=16866)

2. Czym może być X: “środek spożywczy, kategoria środka spożywczego czy materiał źródłowy”?

X może być jednym lub więcej niż jednym środkiem spożywczym

Jednolita interpretacja branżowa:

 • Możliwe jest podawanie nazw wielu środków spożywczych pod warunkiem, że wymienione źródła stanowią łącznie co najmniej 95% części wagowych (w/w).
 • Istnieje ogólny obowiązek prawny niewprowadzania konsumenta w błąd. Dlatego możliwe jest podawanie jednego lub więcej niż jednego środka spożywczego, jeśli składnik aromatyzujący aromatu stanowi co najmniej 95% wskazanych środków spożywczych, a pozostałe 5% ma na celu jedynie normalizację lub dodanie aromatowi pewnego odcienia np. bardziej świeżego, pikantnego, dojrzałego czy zielonego.
 • Zalecane jest podawanie w pierwszej kolejności głównych elementów składowych aromatu (według wagi).

Niewyczerpująca lista przykładów:
 • “Naturalny aromat truskawkowy”
 • “Naturalny aromat koziego sera”
 • “Naturalny aromat jabłkowo-cynamonowy/ naturalny aromat jabłka i cynamonu”
 • “Naturalny aromat gruszki (i) moreli”


X może być "kategorią żywności"

Jednolita interpretacja branżowa:

 • Przy braku odwołania do kategorii środków spożywczych dla celów niniejszego rozporządzenia, możliwe jest odwołanie się do kategorii określonych w normie Codex Alimentarius, do praktyk przemysłowych lub jakiegokolwiek innego terminu łatwo zrozumiałego i nie wprowadzającego w błąd konsumenta.
 • Sugeruje się następujące odwołania, które nie stanowią jednak listy wyczerpującej:

Aneks I do Rozporządzenia (WE) nr 396/2005 [1], który wymienia maksymalne dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów według kategorii żywności.
Aneks I do Dyrektywy 2000/13/WE [2], który zawiera wykaz kategorii składników


[1] Rozporządzenie 396/2005/WE w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające Dyrektywę Rady 91/414/EWG

[2] Rozporządzenie 2000/13/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich, odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych.


Niewyczerpująca lista przykładów:
 • “Naturalny aromat cytrusowy” (Naturalny aromat cytrynowy i naturalny aromat pomarańczowy użyte w tym samym środku spożywczym)
 • “Naturalny aromat ziołowy” (Ekstrakty z ziół, np. pietruszki, estragonu i kopru)
 • “Naturalny aromat czerwonych jagód [truskawki, maliny] ”
 • “Naturalny aromat owocowy”

 

Rozmiar: 541 bajtów
CMS by - WEB interface
Poleć stronę Drukuj Mapa Serwisu Na górę
   
2005 - 2024 © PFPZ, Wszystkie prawa zastrzeżone
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij