Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Kim jesteśmy > Rada Naukowa przy PFPŻ ZP > Członkowie Rady Naukowej przy PFPŻ ZP > Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Rada Naukowa przy PFPŻ ZP
Statut PFPŻ
Zareklamuj się
Misja związku
Korzyści
Komisje
Struktura
Członkowie
Biuro zarządu
Dołącz do nas
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

Mirosław JAROSZ
profesor. doktor habilitowany nauk medycznych


Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie (od 2004 r.) – absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (dziś: Warszawski Uniwersytet Medyczny). W kolejnych latach: dr n. med. (1991) i dr hab. n. med. (1998). W roku 2004 postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych.
Od 1985 r. pracuje w Klinice Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, w której od 2005 r. pełni funkcję kierownika i ordynatora.

Specjalnością naukową i kliniczną prof. M. Jarosza są choroby wewnętrzne i gastroenterologia oraz leczenie żywieniowe. Główne kierunki badań naukowych dotyczą epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia żywieniowozależnych chorób przewodu pokarmowego, zwłaszcza nowotworów złośliwych. Prowadzi też badania dotyczące interakcji pomiędzy żywnością, suplementami żywności a lekami oraz wpływu leczenia żywieniowego na skuteczność leczenia chorych w szpitalach.

Kieruje i/lub uczestniczy w grantach i projektach badawczych zamawianych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, Komisji Wspólnot Europejskich, Banku Światowego, jak i w realizacji tematów działalności statutowej Instytutu Żywności i Żywienia. Był ekspertem w panelu tematycznym nr 4 pt. „Diagnostyka i profilaktyka wete­rynaryjna” projektu Foresight w polu badawczym „Zdrowie i Życie”.

Na dorobek naukowy prof. M. Jarosza składa się ponad 500 różnych publikacji naukowych (ponad 50 prac z listy filadelfijskiej) i popularnonaukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Lider opracowania norm żywienia dla populacji polskiej (2008, 2012), Zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalach (2011) i Praktycznego podręcznik dietetyki (2010). Autor lub współautor około 50 monografii i około 120 rozdziałów. Od 2003 r. redaktor naukowy serii poradników żywieniowych (ponad 20) dla pacjentów i lekarzy, publikowanych przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pod wspólnym tytułem Instytut Żywności i Żywienia zaleca. Od 2002 r. redaktor naczelny czasopisma „Żywienie Człowieka i Metabolizm”. Członek ponad 10 rad naukowych i recenzent m.in. w czasopismach: Advances in Clinical and Experimental Medicine”, ”Clinical Nutrition”, ”European Journal of Clinical Nutrition”, ”Journal of the College of Nutrition”.

Prof. M. Jarosz pełni liczne funkcje wynikające z realizacji zadań w zakresie poprawy jakości zdrowotnej żywności i żywienia oraz prewencji chorób żywieniowozależnych. Na forum krajowym jako m.in.: członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Żywności i Suplementów Diety (2008–2011); wiceprzewodniczący Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia; członek Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN (od 2007); członek Rady Naukowej Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Od wielu lat jest wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ds. Helicobacter pylori PTGE.

Na forum międzynarodowym od 2005 r. jest przedstawicielem Polski do współpracy z WHO w zakresie żywienia, żywności i prewencji chorób żywieniowozależnych. W 2008 r. Minister Zdrowia powierzył Prof. M. Jaroszowi, jako partnerowi krajowemu, realizację, w imieniu Ministra Zdrowia, zadań wynikających z umowy o współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a WHO w obszarach: bezpieczeństwo żywności i żywienie. Lider National Information Focal Point for Nutrition and Physical Activity for Poland oraz wyznaczony przez Komitet Europejski Rady Ministrów przedstawiciel Polski do udziału w pracach Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla ds. odżywiania, aktywności fizycznej i otyłości Komisji Europejskiej (High Level Group). W 2007 r. został zgłoszony przez Głównego Inspektora Sanitarnego na eksperta w zakresie tematyki żywieniowej do współpracy z forum doradczym EFSA.

Od 2007 r., decyzją Ministra Zdrowia, pełni funkcję przewodniczącego programu zdrowotnego pod nazwą Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, którego jest też kierownikiem i współtwórcą.

Profesor Mirosław Jarosz jest laureatem nagród za wyróżniające się prace konferencyjne. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia uhonorowany został przez Ministra Zdrowia nagrodą I stopnia (2000), z rąk Prezydenta RP otrzymał w 2005 r. Złoty Krzyż Zasługi (2005), a w roku 2010 — Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij