Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Kim jesteśmy > Rada Naukowa przy PFPŻ ZP > Członkowie Rady Naukowej przy PFPŻ ZP > Prof. dr hab. Krzysztof Krygier

Rada Naukowa przy PFPŻ ZP
Statut PFPŻ
Zareklamuj się
Misja związku
Korzyści
Komisje
Struktura
Członkowie
Biuro zarządu
Dołącz do nas
Prof. dr hab. Krzysztof Krygier

Krzysztof KRYGIER
profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności

Posiadane tytuły i stopnie naukowe:
studia na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej SGGW ukończone w 1972 r, doktorat 1980, habilitacja 1989, tytuł naukowy profesora 2001, stanowisko profesora zwyczajnego 2005.

Działalność na uczelni: Kierownik Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych, były Kierownik Katedry Technologii Zbóż, Nasion Oleistych i Koncentratów Spożywczych, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie,, członek wielu komisji wydziałowych  (m.in. Przewodniczący Komisji Dydaktycznej) i uczelnianych (m.in. Komisji ds. Oceny Pracowników a ostatnio Uczelnianego Sądu Koleżeńskiego). Był  też doradcą J.M. Rektora SGGW ds. Rozwoju Młodej Kadry Naukowej.

Był promotorem 13 prac doktorskich, blisko 200 prac magisterskich i 100 inżynierskich. Był autorem/współautorem ponad 300 publikacji, w tym ponad 100 oryginalnych prac twórczych publikowanych m.in. w Journal of the American Oil Chemists’ Society, Journal of Lipids Science and Technology, American Journal o Agricultural Food Chemistry.

Działalność w instytucjach naukowych: Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego: były starszy specjalista i Kierownik Działu Przetwórstwa Tłuszczów. Polskie Towarzystwo Technologów Żywności: były v-ce Prezes i przewodniczący Sekcji  Chemii i Technologii Tłuszczów. Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia:, członek Prezydium i Przewodniczący Komitetu roboczego ds. Nauki – współautor m.in. Dziesięciorga Przykazań Zdrowotnych, tzw. Talerza Zdrowia i III Konsensusu Tłuszczowego. Członek Komitetów Redakcyjnych i Programowych wielu czasopism naukowych m.in. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., Przemysł Spożywczy. Europejski Program promocji oleju rzepakowego w Polsce i na Łotwie „Pokochaj Olej Rzepakowy”: Przewodniczący Rady Programowej


Działalność międzynarodowa: European Federation for the Science and Technology of Lipids: jeden z członków-założycieli, przedstawiciel Polski i były Board Member; Chairman of the 10th EuroFedLipid Congress, Cracow 2012. International Society for Fat Research: były członek Board of Directors. Członek American Oil Chemists’ Society. Był przedstawicielem Polski w European Functional Food Network. Wykładowca na międzynarodowych  Intensive Programs dla doktorantów z Unii Europejskiej (Gandawa, Belgia; Nitra, Słowacja i Warszawa). Członek komitetów redakcyjnych i rad programowych czasopism naukowych m.in. European Journal of Lipid Science and Technology (IF = 1,733), Annals of Agricultural and Envirronmental Medicine (If = 2,311), Journal of Pre-Clinical and Clinical Research. Członek Rady Recenzentów European Journal of Lipid Science and Technology. Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych: np. Europejskie Kongresy Tłuszczowe (m.in. Berlin, Strasbourg, Madryt, Sztokholm, Ateny, Rotterdam, Monachium, Kraków, Antalya), Światowe Kongresy Tłuszczowe (m.in. Brighton, Bordeaux, Praga, Sydney), Światowe Kongresy Rzepakowe (m.in. Canberra), Światowy Kongres Dietetyki, Bangkok, Światowe Forum Otyłości, New York. Na imienne zaproszenia z referatami plenarnymi: m.in. New Delhi, Indie (Asia Fats & Oils Congress, 2002) oraz Monachium, Niemcy (8th Euro Fed Lipid Congress, 2010).


Roczny staż naukowy: University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada: Post doctorate position.  Zagraniczne staże przemysłowe: Donald Cook Cannery, Anglia, Egg Packing Plant, Szwecja, Ulmer Spatz, Niemcy, Walter Rau (Hilter i Neuss), Niemcy, Konservenfabrik, Bishowzell, Szwajcaria.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij