Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Kim jesteśmy > Rada Naukowa przy PFPŻ ZP > Członkowie Rady Naukowej przy PFPŻ ZP > Prof. dr hab. n med. Piotr Socha

Rada Naukowa przy PFPŻ ZP
Statut PFPŻ
Zareklamuj się
Misja związku
Korzyści
Komisje
Struktura
Członkowie
Biuro zarządu
Dołącz do nas
Prof. dr hab. n med. Piotr Socha

Piotr SOCHA
profesor, doktor habilitowany nauk medycznych

Posiadane tytuły i stopnie naukowe:
1986-1992: studia medyczne na Akademii Medycznej w Warszawie, 1990-1991: przewodniczący studenckiego Pediatrycznego Koła Naukowego przy Centrum Zdrowia Dziecka (opiekun Koła dr med. J. Rujner), 1991/1992: zastępca przewodniczącego Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Warszawie, 1992: Dyplom Lekarski z wyróżnieniem, 1992/1993: roczny staż podyplomowy, 1997: specjalizacja I stopnia z Pediatrii, 1997: uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych, 2000: specjalizacja II stopnia­­o z Pediatrii, 2003: uzyskanie stopnia dr habilitowanego, 2011- nominacja profesorska z rąk Prezydenta RP, 


Działalność naukowa: od 1993 do 1997: asystent w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia IPCZD, 1997-2003: adiunkt w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia IPCZD, od 2004- docent w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii IP-CZD, 2005- uzyskanie specjalizacji z gastroenterologii, Od 2009- kierownik Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii IP-CZD

Główne zainteresowania naukowe: 1992-2012 kierunki badań naukowych:
1/ opracowanie i wprowadzenie metody oznaczania stężenia nadtlenków lipidowych w osoczu metodą spektrofluorymetryczną w Zakładzie Biochemii i Medycyny Doświadczalnej (kierownik: Prof. dr hab. R. Lorenc),
2/ udział w badaniach naukowych zespołu gastroenterologicznego nad cholestazą wątrobową m. in. przy wykorzystaniu powyższej metody,
3/ badania nad stanem odżywienia i żywieniem w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci,
4/ diagnostyka oraz leczenie biegunek przewlekających się,
5/ cytokiny w wirusowym i autoagresyjnym zapaleniu wątroby,
6/ alergie pokarmowe,
7/ zaburzenia gospodarki lipidowej w cholestazie,
8/ diagnostyka i leczenie choroby Wilsona,
9/ badania nad zaopatrzeniem i metabolizmem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych u dzieci z cholestazą i chorobami jelit,
10/ocena polimorfizmu genów w nieswoistych chorobach zapalnych jelit,
11/niedobory beta-karotenu w cholestazie i hipercholesterolemii,
12/ zaburzenia karmienia u dzieci,
13/ patomechanizmy, diagnostyka i leczenie niealkoholowej choroby stłuszczeniowe wątroby,
14/ wykorzystanie technik ‘data mining’ do analizy dużych klinicznych baz danych,
15/ programowanie żywieniowe ryzyka chorób,
16/ prewencja otyłości poprzez modyfikację zachowań u małych dzieci,
17/ zaburzenia gospodarki lipidowej po przeszczepieniu wątroby,
18/ patomechanizmy i rokowanie w przebiegu niedoboru alfa-1-antytrypsyny u dzieci

Staże zagraniczne: 1989: praktyki studenckie w klinikach uniwersyteckich Mainz i Göttingen (trzy miesiące), 1992: miesięczny kurs pediatryczny w Royal Hospital for Sick Children w Glasgow, 1994-1995: roczne stypendium naukowe u prof. Bertholda Koletzko w Kinderpoliklinik Uniwersytetu Ludwika-Maksimiliana w Monachium, którego przedmiotem była ocena nienasyconych kwasów tłuszczowych w cholestazie dziecięcej (samodzielne wykonywanie oznaczeń profilu kwasów tłuszczowych), problemy wchłaniania jelitowego tłuszczów, preparaty pozajelitowe aminokwasów itp., 2007- tygodniowy pobyt w ramach współpracy naukowo-klinicznej w Liver Unit szpitala King’s College w Londynie (kierownik- Prof. Anil Dhawan)

Nagrody naukowe: 1991-1992: nagroda i roczne stypendium naukowe Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz złota nagroda Primus inter Pares (1992) w okresie studiów medycznych, 1995- nagroda im. John'a Harries'a za prezentację pracy pt. "Fatty acid metabolism in cholestatic children is  realated to serum bilirubin concentration" na dorocznym kongresie ESPGAN (European Society of Paediatric Gastroenterology and Nutrition) w Jerozolimie, 1998- stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2000- dyplom uznania za najwyższą punktację w działalności naukowej na stanowisku adiunkta w latach 1998-2000 w IPCZD, 2001- Young Investigator Award za prezentację pracy na United European Gastroenetrology Week za prezentację pracy pt. „Visual and auditory evoked potentials in infants with cholestasis”

Autor i współautor publikacji: Łączna liczba pełnych prac (bez streszczeń)- 255, prace z Impact Factor bez streszczeń (czasopisma o zakresie międzynarodowym)-51, IF pełnych publikacji- 117,7; punktacja MNiSW z pełnych publikacji- 1513, 30 rozdziałów w podręcznikach polskich i 4 rozdziały w podręcznikach zagranicznych

Praca w zarządach towarzystw naukowych z wyboru: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci- sekretarz Zarządu w latach 2002-2006, prezes od 2010, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii- członek Zarządu Oddziału Warszawskiego od 2006; Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci- sekretarz Komitetu Hepatologicznego od 2006, przewodniczący Komitetu Hepatologicznego od 2010, członek Zarządu od 2010, przewodniczący Grupy Roboczej d/s stłuszczenia wątroby od 2005; Zespół Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN- Przewodniczący od 2010 r.; Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą- członek Zarządu od 2007 r.; Pediatryczne Forum Profilaktyki Chorób Wieku Dorosłego- członek Zarządu od 2008 r.

Projekty realizowane w ramach 5, 6 i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej: kierownik pakietów (3 projekty) i zadań (4 projekty): Childhood Obesity: Early Programming by Infant Nutrition, akronim CHOP; The European Wilson’s Disease Clinical Database, akronim EUROWILSON; Paediatric Research Centre - Focusing on Effective Child Treatment, PERFECT; Early Nutrition programming - long term Efficacy and Safety Trials and integrated epidemiological, genetic, animal, consumer and economic research, EARNEST; Effect of diet on the mental performance of children, NUTRIMENTHE; Multifactorial evidence based approach using behavioural models in understanding and promoting fun, healthy food, play and policy for the prevention of obesity in early childhood, ToyBox; Long-term effects of early nutrition on later health, EarlyNutrition

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij