Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Kim jesteśmy > Rada Naukowa przy PFPŻ ZP > Członkowie Rady Naukowej przy PFPŻ ZP > Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Rada Naukowa przy PFPŻ ZP
Statut PFPŻ
Zareklamuj się
Misja związku
Korzyści
Komisje
Struktura
Członkowie
Biuro zarządu
Dołącz do nas
Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
Krystyna GUTKOWSKA
profesor, doktor habilitowana

dziedzina nauk: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
specjalność: ekonomika konsumpcji

Miejsce zatrudnienia: Od dnia 15 listopada 1979 roku zatrudniona na Wydziale Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego (obecnie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji) SGGWiejskiego w Warszawie; obecnie w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

Działalność naukowo-badawcza: koncentruje się na trzech głównych obszarach:
Jednym z głównych zainteresowań badawczych są zagadnienia związane z Zachowaniami konsumentów na rynku żywności; ich uwarunkowaniami oraz tendencjami  rozwoju rynku żywności; w tym obszarze zrealizowała wiele badań finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych; (1998 kierowanie projektem dofinansowanym ze środków programu Sierra–Apple pt. Ochrona konsumentów w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską,: 2003-2005 koordynator ze strony Polski w projekcie V RP UE Further Development of Organic Farming Policy in Europe, with Particular Emhasis on EU Enlargement,  koordynator ze strony polski w projekcie V RP UE  European Information System for Organic Markets; 2006-2010 funkcja koordynatora ze strony polskiej w temacie realizowanym w VII ramowym programie UE nt. Traditional United Europe Food TRUEFOOD (Żywność tradycyjna w zjednoczonej Europie); 2010-2014 kierownik zadania 1 Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce, w projekcie Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody , finansowanym w ramach UDA-POIG.01.03.01-00-204/09-03; 2010-2014 kierowanie dwoma zadaniami w projekcie BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Opublikowała (zarówno jako jedyny autor, jak i współautor) ponad 150 artykułów w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz była autorem lub współautorem ponad 15 monografii.

Działalność dydaktyczna: Od roku 1979 jest aktynie zaangażowana w realizację zajęć z zakresu: badań zachowań konsumentów oraz problemów funkcjonowania gospodarstw domowych i rynku żywności; poza tym aktywnie uczestniczy w działalności upowszechnieniowej, którą prowadzi od 1987 roku w ścisłej współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, a zwłaszcza z Krajowym Centrum Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łącznie przeprowadziła ok. 300 godzin wykładów dla blisko 3000 tys. mieszkańców wsi. Ponadto była kierownikiem i współautorem programu studiów podyplomowych nt. Przedsiębiorczość na wsi w procesie integracji z Unią Europejską, jak również była wykładowcą na podyplomowych studiach Turystyka wiejska.
Jest obecnie trenerem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja pt. Przyszłość Rozwojowa Żywności, w ramach którego prowadzi zajęcia warsztatowe nt. Wyzwań rynku badań żywności w Polsce. Studium przypadków na temat współpracy nauki z biznesem .

Działalność organizacyjna: Prorektor ds Dydaktyki w SGGW (kadencja 2005- 2008; 2008-2012); Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (kadencje 2000-2003; 2003-2005); prodziekan ds. Rozwoju (1984-1987) Prodziekan ds. Dydaktyki  (1993-1997) pełnomocnik Dziekana ds. studiów zaocznych w zakresie żywienia człowieka i wiejskiego gospodarstwa domowego (1984-1987); kierownik Katedry Ekonomiki Konsumpcji i Gospodarstwa Domowego (1997-1999); kierownik Zakładu Badań Konsumpcji (od 2000 roku); Jest członkiem kilku Rad Naukowych i innych ciał kolegialnych (sekretarz Rady Naukowej przy Krajowym Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych; członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Rady Programowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia; członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika Wieś i Rolnictwo,  członkiem Rady Programowej kwartalnika Żywienie Człowieka i Metabolizm).

Kariera naukowa: 1979 r. – magister socjologii – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski; 1985 r. – dr nauk rolniczych – Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, SGGW; 1998 r. – dr hab. nauk ekonomicznych – ekonomika konsumpcji - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, SGGW; 2005 r. – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. 

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij