Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Kim jesteśmy > Rada Naukowa przy PFPŻ ZP > Członkowie Rady Naukowej przy PFPŻ ZP > Prof. dr hab. Anna Brzozowska

Rada Naukowa przy PFPŻ ZP
Statut PFPŻ
Zareklamuj się
Misja związku
Korzyści
Komisje
Struktura
Członkowie
Biuro zarządu
Dołącz do nas
Prof. dr hab. Anna Brzozowska

Anna BRZOZOWSKA
Profesor, doktor habilitowana nauk rolniczych w zakresie żywienia człowieka

Posiadane tytuły i stopnie naukowe:
doktor habilitowana nauk rolniczych, a od 1998 r. profesor nauk rolniczych

Działalność na uczelni: nauczyciel akademicki  na SGGW w Warszawie, od 1977 r. na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Od 1995 r. jest kierownikiem Katedry Żywienia Człowieka, w latach 1998-2003 była kierownikiem dwóch roczników studiów doktoranckich, a w latach 2002-2008, przez 2 kadencje, prodziekanem do spraw nauki. Uczestniczy stale w pracach różnych komisji wydziałowych,  rektorskich i senackich na SGGW.
Prof. A. Brzozowska jest cenionym nauczycielem akademickim, m.in. wypromowała ok. 100 magistrów oraz 8 doktorów.
Jest współautorem dwóch podstawowych podręczników akademickich z zakresu żywienia człowieka, leksykonu nauki o żywności i żywieniu, 3 monografii oraz kilku skryptów akademickich.

Działalność w instytucjach naukowych:
Prof. A. Brzozowska pełniła i nadal pełni szereg funkcji z wyboru w organizacjach naukowych poza macierzystą uczelnią – w Komitecie Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, do którego była wybrana przez środowisko w 1993 roku i od 17 lat jest sekretarzem naukowym, w Radzie Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (2003-2006), w Polskim Towarzystwie Nauk Żywieniowych (wielokrotnie przewodnicząca i v-przewodnicząca Oddziału Warszawskiego, od 2007 r. przewodnicząca Towarzystwa), w Komitecie Badań Naukowych (w latach 2000-2008 przez 8 konkursów członek sekcji, wielokrotny recenzent), w Komitecie Narodowym ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Żywieniowych (IUNS) od 2000 roku. Jest też redaktorem działowym Polish Journal of Food and Nutrition Science (od 2003 r.) oraz The Scientific World Journal (od 2011 r.), a także członkiem rad naukowych czasopism Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (od 2006 r.) i Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia.

Działalność międzynarodowa: W latach 2004-2009 była członkiem rady  European Nutrition Leadership Programme, którego celem jest pomoc w rozwoju karier młodych naukowców europejskich specjalizujących się w zakresie żywienia człowieka.  Do działalności na międzynarodowym forum naukowym należy aktywny udział prof. A. Brzozowskiej w organizacji konferencji naukowych m.in. w 2004 r. (wspólnie z  Institute of Food Research, Norwich, UK)  konferencji nt. kwasu foliowego, w 2008 r. V Europejskiego Kongresu „Żywienie a zdrowie ludzi starszych”, a w 2011 r. 11th European Nutrition Conference w Madrycie.  W 2008 r. w ramach projektu EURRECA zorganizowała, głównie dla młodych naukowców z krajów naszego regionu, kurs epidemiologii żywieniowej, którego wykładowcami byli eksperci z Europy zachodniej, FAO i EFSA.

Działalność na rzecz współpracy z przemysłem żywnościowym: Prof. Brzozowska ma znaczący udział w upowszechnianiu wiedzy o prawidłowym żywieniu, współpracując w tym zakresie zarówno z mass mediami, jak i producentami żywności.
Była członkiem Panelu Mc Donald's Polska.

Główne zainteresowania naukowe: W badaniach naukowych prof. dr hab. Anna Brzozowska zajmuje się przede wszystkim problematyką dotyczącą związków między żywieniem a zdrowiem i w tym kontekście wpływem różnych czynników na biodostępność, spożycie, wysycenie organizmu wybranymi składnikami mineralnymi i witaminami, a grupą populacyjną, której dotyczy większość jej prac są osoby starsze. Zagadnień związanych z żywieniem osób starszych dotyczą również granty Unii Europejskiej realizowane w kierowanej przez prof. dr hab. Annę Brzozowską Katedrze Żywienia Człowieka (SENECA, HALE, HealthSense, SeniorFoodQoL FolateFuncHelth, EURRECA, NuAge). Wiele problemów poruszanych w tych badaniach dotyczyło możliwości i warunków dostosowania oferty rynkowej produktów spożywczych do potrzeb osób starszych.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij