Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Kim jesteśmy > Rada Naukowa przy PFPŻ ZP > Członkowie Rady Naukowej przy PFPŻ ZP > Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski

Rada Naukowa przy PFPŻ ZP
Statut PFPŻ
Zareklamuj się
Misja związku
Korzyści
Komisje
Struktura
Członkowie
Biuro zarządu
Dołącz do nas
Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski

Włodzimierz BEDNARSKI
profesor, doktor habilitowany w dziedzinie nauk technicznych

Posiadane tytuły i stopnie naukowe:
Absolwent WSR w Olsztynie (1966 r.), uzyskał doktorat w 1972 r., habilitację w 1980 r., tytuł profesora w 1987 r.. Na stanowisko profesora zwyczajnego został mianowany w 1994 r.. W 2009 r. dr h.c. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Działalność na uczelni: Był m.in. prodziekanem (1981-1984) i dziekanem (1991-1994) Wydziału Technologii Żywności, prorektorem ds. dydaktyczno-wychowawczych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Jako jeden z pionierów biotechnologii żywności w Polsce, wspierał rozwój tej dyscypliny nauki nie tylko w macierzystej uczelni, ale również w wielu innych placówkach naukowych - np. na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Promotor 11 prac doktorskich. Opiekun naukowy 150 prac magisterskich i 45 inżynierskich. Opracował 32 recenzje rozpraw doktorskich, 52 recenzje na stopień doktora habilitowanego i 49 recenzji w postępowaniu na tytuł profesora.
Jest autorem łącznie 411 publikacji naukowych z zakresu biotechnologii i technologii żywności, w tym 141 prac oryginalnych, 9 monografii, 6 podręczników akademickich oraz 2 książek.

Działalność w instytucjach naukowych: Członek m.in.: Komitetu Chemii i Technologii Żywności PAN  (obecnie Komitetu Nauk o Żywności) (od 1984 r., w latach 1996-1998 jego wiceprzewodniczący), a w latach 2003-2011 jego przewodniczący. Członek Polskiego Towarzystwa Technologii Żywności (od 1992 r.), Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (członek Zespołu Ekspertów kierunku biotechnologia (2000-2007)),Członek Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego w Warszawie (od 1986, a  w latach 2003-2012 jej przewodniczący);członek Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie od 1996 r.,obecnie jej przewodniczący),  członek korespondent PAN ( od 2007 r.).

Działalność międzynarodowa: Rozległa działalność naukowa i wdrożeniowa była możliwa dzięki współpracy Profesora z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, m.in. z Uniwersytetem Stanowym w Ames, Iowa (USA), z Humboldt Universitat w Berlinie, z Uniwersytetami w Paderborn i Greisfaldzie, Instytutem Mikrobiologii i Wirusologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie.

Działalność na rzecz współpracy z przemysłem żywnościowym: Jest autorem 23 patentów oraz 18 technologii wdrożonych w przemyśle. Do najważniejszych osiągnięć twórczych Profesora Bednarskiego można zaliczyć:

  • opracowanie sposobu otrzymywania z materiału mikrobiologicznego preparatu ß-galaktozydazy i jego zastosowanie w formie immobilizowanej na skalę przemysłową do produkcji mleka i jogurtów o obniżonej zawartości laktozy; sprawiło ono, że znacząca grupa osób cierpiących na nietolerancję laktozową może uzupełniać swą dietę w nieodzowne produkty mleczarskie,
  • otrzymywanie wysokobiałkowych i wysokotłuszczowych preparatów stanowiących wartościowy składnik pasz, w wyniku hodowli wyselekcjonowanych szczepów drożdży na odpadach przemysłu spożywczego,
  • prace dotyczące biotechnologicznej modyfikacji i utylizacji białek pochodzenia roślinnego, głównie bobiku i ziemniaka (białka odzyskiwane z wód sokowych); białka te dzięki wysokiej wartości żywieniowej oraz korzystnym właściwościom funkcjonalnym stanowią interesujący komponent dla przemysłu spożywczego i paszowego,
  • badania nad metabolizmem bakterii mlekowych, które zaowocowały m.in. zidentyfikowaniem elementów biosyntezy związków dikarbonylowych decydujących o walorach sensorycznych serów i mlecznych napojów fermentowanych oraz badania nad biosyntezą kwasu linolowego i surfaktantów,
  • opracowanie i wdrożenie bezodpadowej technologii przetwórstwa mleka pozwalającej na kompleksowe zagospodarowanie zarówno białek kazeinowych i serwatkowych oraz kompleksu soli mineralnych i laktozy pozostających w odcieku.


Główne zainteresowania naukowe:
doskonalenie cech technologicznych mikroorganizmów, ich zastosowanie w biosyntezie składników żywności; otrzymywanie, charakterystykę preparatów enzymatycznych, ich zastosowanie w modyfikacji białek, lipidów i sacharydów; biotechnologiczne przetwarzanie i uszlachetnianie produktów ubocznych i odpadów przemysłu spożywczego.

Odznaczenia i nagrody: Odznaczony Nagrodą Państwową, zespołowa II° (1974), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1988), Złotym Krzyżem Zasługi (1992), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997), ośmioma nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij