Cyberprzestępczość w sektorze żywnościowym

Cyberprzestępczość najczęściej dotyczy sektorów finansowego i detalicznego, ale ostatnio częstsze stają się ataki na systemy przemysłowe, włączając w to systemy automatyki przemysłowej sektora produkcji żywności.

Stały się one coraz częstsze w związku z pandemią, szczególnie przeniesieniem aktywności konsumentów do Internetu w jeszcze większym stopniu niż przed nią, a także postępującą automatyzacją licznych sektorów gospodarki, nie wyłączając sektora produkcji żywności. Jest to tendencja, która została zauważona także przez organy stanowiące prawo, stąd liczne inicjatywy w zakresie objęcia coraz to szerszego grona podmiotów gospodarki obowiązkami z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Polecamy lekturę artykułu pt. "Cyberprzestępczość w sektorze żywnościowym", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowali Jakub Kubalski oraz Katarzyna Szczudlik – Kancelaria SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k.


Kwartalnik "Food-Lex" nr 3/2023 >>


AdobeStock_263959295-e1570315579305