Innowacyjność

  • Apetyt na innowacje w przemyśle spożywczym - Joanna Wilk - Siemens Sp. z o.o., Hubertus Breuer (3/2017) 
  • Wsparcie dla innowacji w przemyśle rolno - spożywczym - Krzysztof Paczkowski - prawnik Tomasik Jaworski sp.p. (2/2017)
  • Nanotechnologia w żywności - Barbara Jaworska-Łuczak (4/2016)

  • Innowacyjne opakowania. Rewolucyjna puszka PET - Łukasz Kręski - INVENTO Sp. z o.o. (3/2016)
  • Wielkie pieniądze ukryte w procesie produkcyjnym! Zdobądź je dzięki innowacyjnym rozwiązaniom! - Piotr Latowski - BÜCHI Labortechnik AG (3/2016)
  • Rejestracja wzorów przemysłowych i znaków towarowych w Polsce - Urząd Patentowy RP (2/2016)