HOME PODSTAWOWE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTA PRZEPISY FAKTY I MITY AROMATY SUBSTANCJE SŁODZĄCE  
START BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTA Znakowanie produktów spożywczych zawierających substancje dodatkowe do żywności
BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTA
Znakowanie produktów spożywczych zawierających substancje dodatkowe do żywności

Znakowanie substancji dodatkowych jako składników żywności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywnosci.

• Zamieszczając w wykazie składników dozwolone substancje dodatkowe, podaje się ich nazwę lub symbol oraz funkcję technologiczną, jaką ta substancja pełni w środku spożywczym.
• Dodatkowo na opakowaniu środka spożywczego zawierającego substancje słodzące powinna być umieszczona obok nazwy produktu informacja "zawiera substancję/e słodzącą/e", a w przypadku, gdy środek spożywczy zawiera jednocześnie cukier lub cukry oraz jedną lub więcej substancji słodzących, podaje się tekst: "zawiera cukier (cukry) i substancję/e słodzącą/e".
Ponadto, w określonych przypadkach na opakowaniach środków spożywczych zawierających aspartam lub sól aspartamu czy acesulfamu, konieczne jest umieszczenie adnotacji "zawiera źródło fenyloalaniny", w celu poinformowania osób chorych na fenyloketonurię.

Rozporządzenie reguluje również sposób informowania w przypadku zastosowania w środku spożywczym dużych ilości substancji będących tzw. poliolami.

Znakowanie substancji dodatkowych wprowadzanych do obrotu odrębnie, nie przeznaczonych dla konsumenta finalnego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008:

Dodatki do żywności nieprzeznaczone do sprzedaży konsumentowi końcowemu, sprzedawane odrębnie lub w mieszaninach, w tym z innymi składnikami żywności, lub po dodaniu do nich innych substancji znakuje się, podając  na ich opakowaniach lub pojemnikach następujące informacje:

  1)   nazwę lub numer E dla każdego dodatku do żywności lub opis handlowy obejmujący nazwę lub numer E każdego dodatku do żywności;

  2)   w przypadku mieszaniny kilku dodatków do żywności, w tym z innymi składnikami żywności - wykaz wszystkich składników w porządku malejącym wg ich udziału procentowego w masie całkowitej;

  3) określenie "do żywności" albo określenie "ograniczone stosowanie w żywności" albo dokładniejszy opis  zamierzonego zastosowania w środkach spożywczych;

  5)   w przypadku gdy jest to konieczne, specjalne warunki przechowywania lub użycia;

  6)   wskazówki dotyczące stosowania, jeżeli ich pominięcie mogłoby spowodować nieprawidłowe zastosowanie  danego dodatku do żywności;

  7)   oznaczenie umożliwiające identyfikację danej partii lub serii;

  8)   nazwę lub nazwę firmową i adres producenta lub podmiotu pakującego albo sprzedawcy;

  9)   wskazanie maksymalnej ilości każdego składnika lub grupy składników podlegających w żywności ograniczeniu ilościowemu lub właściwe informacje umożliwiające nabywcy spełnienie wymogów określonych w przepisach wspólnotowych. Ograniczenie ilościowe jest wyrażane liczbowo lub zgodnie z zasadą quantum satis;

  10)  masę netto;

  11)  datę minimalnej trwałości lub przydatności do użycia;

  12) oznaczenie wg przepisów o znakowaniu dotyczące składników alergennych.

 W przypadku umieszczenia w dobrze widocznym miejscu na opakowaniu lub pojemniku zawierającym dozwoloną substancję dodatkową oznaczenia "przeznaczone do produkcji środków spożywczych, a nie do sprzedaży detalicznej", obowiązek podania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6-9, dotyczy tylko dokumentów związanych z daną przesyłką, dostarczanych wraz z dostawą lub przed nią.


Informacje podawane na opakowaniach dodatków do żywności przeznaczonych do sprzedaży  konsumentowi końcowemu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008:

  1)   nazwę oraz numer E dla każdego dodatku do żywności  lub  opis handlowy obejmujący nazwę  i numer E każdego dodatku; w przypadku słodzików stołowych opis handlowy obejmuje określenie "....słodzik stołowy na bazie ....." z wyszczególnieniem nazwy (nazw) substancji słodzącej (-ych) w jego składzie;

  2)   określenie "do żywności" albo określenie "ograniczone stosowanie do żywności" albo bardziej szczegółowy opis zamierzonego zastosowania w środkach spożywczych;

  3)   dodatkowe informacje przewidziane w przepisach o znakowaniu środków spożywczych

Informacje powinny być podane w języku polskim w sposób łatwy do zrozumienia, czytelny i nieusuwalny  umieszczone w widocznym miejscu etykiety. Nie mogą być ukryte lub zasłonięte innym oznakowaniem, np. grafiką itp.

 Etykiety opakowań słodzików stołowych zawierających alkohole wielowodorotlenowe (poliole) lub aspartam, lub sól aspartamu i acesulfamu muszą zawierać następujące ostrzeżenia:

  1)   alkohole wielowodorotlenowe (poliole): "nadmierne spożycie może mieć efekt przeczyszczający";

  2)   aspartam lub sól aspartamu i acesulfamu: "zawiera źródło fenyloalaniny".

 

 

Rozmiar: 541 bajtów
CMS by - WEB interface
Poleć stronę Drukuj Mapa Serwisu Na górę
   
2005 - 2024 © PFPZ, Wszystkie prawa zastrzeżone
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij