Produkty ekologiczne

  • Produkt ekologiczny po dwóch stronach Oceanu – partnerstwo w ekohandlu - Aleksandra Bajdak,  Marcin Tomasik - kancelaria Tomasik Jaworski sp. p. (4/2017)

  • Ekowarunki, czyli o prawnych warunkach ekologicznego wytwarzania żywności - Marlena Żarnecka - Dentons (4/2015)

  • Regulacje prawne dotyczące znakowania produktów ekologicznych wytworzonych w Unii Europejskiej - Bartłomiej Sasin - kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.(3/2015)