Wzbogacanie żywności

  • Wyjaśnienie Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące procedury powiadomienia o produktach wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy (1/2017)

  • Produkty spożywcze wzbogacane - Eliza Konecka-Matyjek - Główny Inspektorat Sanitarny  (4/2016)

  • Dodawanie witamin i składników mineralnych do żywności – wymagania wynikające z przepisów wspólnotowych i krajowych - Barbara Ratkovska (3/2013)