Ceny i podatki

  • Kontrole podatkowe u przedsiębiorców z branży spożywczej - Anna Pęczyk – Tofel, Daria Prygiel -  Crido Taxand (3/2016)
  • Nowa ulga podatkowa w podatkach dochodowych tzw. ulga na badania i rozwój (B+R) - Marek Karasiewicz, Jacek Sadurski - kancelaria Garrigues (1/2016)

  • Nowa ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług – odejście od metkowania i zmiana systemu nakładania kar - Magdalena Osińska - Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (3/2014)

  • Stawka VAT dla produktów ciastkarskich świeżych: przełomowy wyrok NSA z 28 stycznia 2013 r. - Mariusz Machciński, Maria Kukawska - Stone&Feather Tax Advisory sp. o.o. (2/2013)