Limity substancji perfluoroalkilowych w niektórych środkach spożywczych - opublikowane rozporządzenie unijne

W dniu 8 grudnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2388 z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów substancji perfluoroalkilowych w niektórych środkach spożywczych.

Rozporządzenie wprowadza limity zawartości zanieczyszczeń - substancji perfluoroalkilowych, w niektórych środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego:

- jajach,

- mięsie ryb,

- skorupiakach i małżach,

- mięsie wołowym, wieprzowym, drobiowym, baranim,

- podrobach wołowych, wieprzowych, baranich i drobiowych

- mięsie i podrobach zwierząt łownych, z wyjątkiem mięsa i podrobów z niedźwiedzi

 

Środki spożywcze wymienione w załączniku do rozporządzenia, które zostały/zostaną zgodnie z obowiązującym prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2023 r., mogą pozostać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.


Źródło: Eur-Lex