"Prawo pracy - wyzwania prawne w 2024 r." - Konferencja 14 maja 2024 r.

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji on-line pt.: „Prawo pracy – wyzwania prawne w 2024 r.”, która odbędzie się w dniu 14 maja 2024 r. na platformie ZOOM.
Partnerem merytorycznym konferencji jest Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.


Informacja na temat konferencji kliknij tutaj

Formularz rejestracyjny kliknij tutaj


Program:

  • Ustawa o sygnalistach – zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy                                                
  • Ustawa o sygnalistach – obowiązki podmiotów prawnych związanych z   wprowadzeniem systemu zgłaszania naruszeń prawa                                               
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy 
  • Kontrola podstaw zatrudnienia przez państwowego inspektora pracy i sąd. Zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi
  • Dyrektywa UR 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośredenictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania
  • Nowe zasady wypłat zasiłku chorobowego w trakcie L4 
  • Wdrożenie rozporządzenia MRiPS z 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla Zarządów, Działów Prawnych i HR.


 

Kontakt:

Monika Jonczak - dyrektor ds. marketingu

e-mail: m.jonczak@pfpz.pl, tel. 22 830 70 55prawo_pracy_2024-1