Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r. ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego

Rozporządzenie określa zasady podawania informacji o kraju lub miejscu pochodzenia podstawowego składnika produktu spożywczego w sytuacji, gdy to pochodzenie  jest inne niż podane w oznakowaniu pochodzenie całego wyrobu.

W treści przepisu wyszczególniono dozwolone do użycia określenia pochodzenia podstawowego składnika produktu, a także sposób prezentowania tych informacji  na opakowaniu.

Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca br., natomiast jako datę jego stosowania przyjęto 1 kwietnia 2020 r.

Środki spożywcze wprowadzone do obrotu lub etykietowane przed 1 kwietnia 2020 r. będą mogły być przedmiotem obrotu do czasu wyczerpania zapasów.

Więcej w kwartalniku Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty!

iStock-855098134