Stan prawny bisfenolu A oraz aktualne prace, w tym nowa opinia EFSA, w świetle przyszłych działań regulacyjnych na poziomie UE

Eksperci naukowi Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeprowadzili ponowną ocenę bisfenolu A pt. „Ponowna ocena zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z obecnością bisfenolu A (BPA) w środkach spożywczych”, która została opublikowana 19 kwietnia 2023 r. Według ponownej oceny przeprowadzonej przez EFSA narażenie na BPA, substancję chemiczną stosowaną w opakowaniach żywności, stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów we wszystkich grupach wiekowych.

Komisja Europejska i przedstawiciele państw członkowskich są odpowiedzialni za ustalenie nowych, bezpiecznych limitów dla bisfenolu A, który może migrować z opakowań żywności.


Opinia naukowa EFSA na temat BPA jest podstawą do dyskusji wśród prawodawców UE na temat odpowiednich środków regulacyjnych, jakie należy podjąć w celu zapewnienia maksymalnej ochrony konsumentów.


Polecamy lekturę artykułu, który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Marzena Pawlicka-Cegiełko, kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie:

Kwartalnik "Food-Lex" nr 2/2023 >>


Cr-k9kuTURBXy80OGRmNDBiNS1hOWQ0LTQ3N2MtODY2Ni0wMGE4NjEwZTBjMTQuanBlZ5GTAs0LuM0HO94AAaEwBQ