Zagospodarowanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Problemy praktyczne

Problematyka produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego regulowana jest przede wszystkim w rozporządzeniach unijnych.

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu nr 1069/2009 produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego to zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie. Innymi słowy to martwe zwierzęta oraz wszelkie po nich pozostałości (np. skóra, krew, kopyta). UPZZ powstają przede wszystkim przy uboju zwierząt (choć same nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi), w zakładach sektora spożywczego podczas produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego, w gabinetach weterynaryjnych czy placówkach zbiorowego żywienia w postaci odpadów pokonsumpcyjnych. Przepisy dzielą uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego na trzy kategorie.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2019dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_72421036_L