Zwiększenie ochrony konsumentów w cyfrowym świecie wynikające z dyrektywy omnibus

W dniu 1 stycznia 2023 r. weszły w Polsce w życie przepisy wdrażające dyrektywę omnibus, tj. dyrektywę PE i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG oraz dyrektywy 98/6/WE, 2005/29/WE i 2011/83/UE PE i Rady w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

Dyrektywa omnibus stanowi część inicjatywy Unii Europejskiej, tzw. Nowego Ładu dla Konsumentów. Jej głównym celem jest wzmocnienie praw konsumentów oraz dostosowanie przepisów do zmieniających się realiów rynkowych. W obliczu ciągłego rozwoju narzędzi cyfrowych konieczne stało się dostosowanie europejskiego prawa ochrony konsumentów do nowych wyzwań, z jakimi się spotyka współczesny konsument na rynku cyfrowym.
Głównym celem nowych regulacji jest, przede wszystkim, ograniczenie praktyk wprowadzających w błąd, szczególnie w kontekście sprzedaży online i marketingu produktów w środowisku internetowym.

Polecamy artykuł "Zwiększenie ochrony konsumentów w cyfrowym świecie wynikające z dyrektywy omnibus", który dla czytelników "Food-Lex" przygotował Jacek Myszko, radca prawny, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

W artykule:
  • nowe uregulowania
  • informacje udzielane konsumentom przed zawarciem umowy
  • nowe obowiązki informacyjne dla dostawcy platformy internetowej
  • sankcje za naruszenie nowych wymogów z dyrektywy omnibus
  • praktyka postępowania Prezesa UOKiK

Kwartalnik "Food-Lex" nr 4/2023
https://www.food-lex.pl/kwartalnik-food-lex-15435

428523801_913720927208799_7336476456605335653_n