ABC Listerii monocytogenes. Występowanie i kontrola zakażeń

Opublikowane w 2005 roku Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 ustanawia kryteria bezpieczeństwa żywności dla L. monocytogenes oraz przepisy wykonawcze obowiązujące przedsiębiorstwa sektora spożywczego przy wdrażaniu ogólnych i szczególnych środków higienicznych. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia  (WE) 178/2002 przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane dopilnować, aby nie wprowadzać na rynek żywności niebezpiecznej, która jest szkodliwa dla zdrowia lub nie nadaje się do spożycia.

Listeria monocytogenes może przetrwać krótkotrwałą pasteryzacje i mrożenie. Ponadto potrafi bardzo szybko uodpornić  się na niskie stężenia środków konserwujących i myjących.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex3/2014dostęp dla prenumeratorów>> 


Fotolia_153952915_S