Aktualne prace Unii Europejskiej w obszarze dodatków do żywności

Ze względu na liczne wątpliwości dotyczące stosowania substancji pomocniczych w przetwórstwie, Komisja Europejska opracowała projekt przewodnika. Wskazano w nim, że producenci, dostawcy i użytkownicy substancji pomocniczych w przetwórstwie są odpowiedzialni za zgodność z przepisami UE, w szczególności w odniesieniu do traceability (art. 18 rozporządzenia 178/2002) oraz HACCP (art. 5 rozporządzenia nr 852/2004). Ponadto, zgodnie z art. 10(2)(b)(ii) rozporządzenia 882/2004 kontrole urzędowe sprawowane przez urzędowe organy krajów członkowskich powinny obejmować m.in. kontrolę substancji pomocniczych w przetwórstwie.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex2/2017dostęp dla prenumeratorów>>


Fotolia_72421036_L