Bezpieczeństwo zadrukowanych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Do czasu opracowania szczegółowych wymagań prawnych Unii Europejskiej dla farb drukarskich pomocnymi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa farb stosowanych do zadruku opakowań żywności mogą być wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Farb Drukarskich (EuPIA), które zostały opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia i obejmują m. in. niżej wymienione dokumenty:

  • Wytyczne dot. farb drukarskich stosowanych na stronie nieprzeznaczonej do kontaktu z żywnością w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Wykaz substancji, które mogą być stosowane w farbach drukarskich przeznaczonych do nadruku na stronie nieprzeznaczonej do kontaktu z żywnością w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Wykaz fotoinicjatorów stosowanych w niskomigracyjnych farbach drukarskich utrwalanych promieniowaniem UV i lakierach,
  • Zasady dobrej praktyki produkcyjnej w produkcji farb drukarskich przeznaczonych do nadruku na stronie nieprzeznaczonej do kontaktu z żywnością w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex" 4/2015, dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_127196672_M