Błonnik pokarmowy - definicja, znakowanie, zalecenia żywieniowe oraz inne wybrane zagadnienia

W myśl ust. 2 art. 30 obowiązkowa informacja o wartości odżywczej może być uzupełniona miedzy innymi informacją o zawartości błonnika. Na etykiecie podaje się ją w tabeli określonej w załączniku XV do rozporządzenia nr 1169/2011, wyrażając jako „błonnik”, a nie „błonnik pokarmowy”. Jest to zatem informacja dobrowolna, pod warunkiem że nie zastosowano żadnych oświadczeń.

Zamknięty katalog składników odżywczych określny w rozporządzeniu nr 1169/2011 nie zawsze umożliwia przejrzyste oznakowanie zwłaszcza frakcji błonnika pokarmowego, takich jak betaglukany. W przypadku zastosowania oświadczenia zdrowotnego dotyczącego betaglukanów należy podać ich ilość. Zapisy rozporządzenia nie dają jednak możliwości oznakowania wg modelu ‘’błonnik - w tym betaglukan”. W ostatecznym rozrachunku informacja o zawartości betaglukanu znajdzie się w tym samym polu widzenia co informacja o wartości odżywczej, ale nie w obrębie ww. tabeli.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex" 3/2016dostęp dla prenumeratorów>>


Fotolia_218816362_S