Czy Kodeks Żywnościowy jest obowiązkowy? - Znaczenie norm Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w świetle porozumień Światowej Organizacji Handlu

W odniesieniu do bezpiecznej żywności porozumienie w sprawie Stosowania Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych (SPS) wskazuje jako właściwe normy, wytyczne i zalecenia ustanowione przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, a dotyczące substancji dodatkowych do żywności, pozostałości leków weterynaryjnych i pestycydów, zanieczyszczeń, metod analiz i pobierania próbek oraz kodeksy i wytyczne w sprawie higieny żywności.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex" 1/2015dostęp dla prenumeratorów>> 


FL