ABC prawa żywnościowego

 • Nowa żywność - dr hab. Paweł Wojciechowski – Uniwersytet Warszawski (4/2018)

 • Żywność ekologiczna - dr hab. Paweł Wojciechowski – Uniwersytet Warszawski (3/2018)

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za produkt żywnościowy - dr hab. Paweł Wojciechowski – Uniwersytet Warszawski (2/2018)

  Pojęcie „żywność specjalnego przeznaczenia medycznego” - dr hab. Paweł Wojciechowski – Uniwersytet Warszawski (1/2018)

 • Obowiązek wycofania żywności z obrotu. Kiedy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze ma obowiązek wycofania żywności  z obrotu i co oznacza ten obowiązek? - dr hab. Paweł Wojciechowski – Uniwersytet Warszawski (4/2017)

 • Nowa unijna regulacja urzędowych kontroli żywności - dr hab. Paweł Wojciechowski – Uniwersytet Warszawski (3/2017)
   
 • Składniki żywności - dr hab. Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (2/2017)

 • Znakowanie żywności krajem lub miejscem pochodzenia – fragmentacja regulacji ? - dr hab. Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (1/2017)
   
 • Żywność GMO w Unii Europejskiej i USA - dr Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (4/2016)

 • Żywność „wolna”, "bez" – zakres dopuszczalnych informacji o tym, czego dany środek spożywczy nie zawiera - dr Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (3/2016) 

 • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych - dr Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (2/2016)
 • Przepisy ogólne dotyczące informowania o żywności - Część 2 - Oświadczenia - dr Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (1/2016)

 • Przepisy ogólne dotyczące informowania o żywności - Część 1- dr Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (4/2015)

 • Prawo żywnościowe – podstawowe informacje - dr Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (3/2015)
 • Prawo żywnościowe w systemie źródeł prawa - dr Paweł Wojciechowski - Uniwersytet Warszawski (2/2015)