Kodeks Żywnościowy

 • Zafałszowania, autentyczność i integralność żywności – Nowe wyzwanie dla Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO - Joanna Maryniak-Szpilarska - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (4/2018)
 • Znakowanie żywności. Prace Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO - Magdalena Kowalska  - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2/2018)

 • Komitet Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO ds. Żywienia oraz Żywności Przeznaczonej do Specjalnych Celów Żywieniowych. Historia powstania, normy i bieżące prace - Anna Janasik  ̶  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1/2018) 

 • Przetworzone owoce i warzywa - przegląd dorobku i prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO - Małgorzata Kłak-Sionkowska  ̶  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (4/2017)

 • 70 lat Polski w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych - Anna Janasik - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (3/2017)

 • Wybrane aspekty dotyczące norm międzynarodowych dla tłuszczów i olejów - Magdalena Kowalska  - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2/2017)
   
 • Zrozumieć Codex Alimentarius: podstawowe dane i ich źródła - Joanna Maryniak-Szpilarska - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1/2017)

 • Lekooporność w łańcuchu żywnościowym – wyzwanie dla ludzkości - Magdalena Kowalska  - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (4/2016)

 • Kodeks żywnościowy -  normy, wytyczne oraz kodeksy praktyki dla mięsa i jego produktów - Anna Janasik - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (3/2016)
 • Zboża i rośliny strączkowe – odżywcze nasiona dla zrównoważonej przyszłości - Magdalena Kowalska, Anna Janasik - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (2/2016)
 • Mleko i produkty mleczne – przegląd dorobku i prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO - Magdalena Kowalska - Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski (1/2016)
   
 • Higiena żywności – przegląd dorobku Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO - Magdalena Kowalska - Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski (4/2015)

 • Globalne normy jakościowe na przyprawy i zioła kulinarne – wyzwania nowego Komitetu Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO - Joanna Maryniak - Szpilarska - Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski (3/2015)
 • Unia Europejska na forum Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO – znaczenie norm KKŻ FAO/WHO dla unijnego prawodawstwa - Marzena Chacińska - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski (2/2015)

 • Czy Kodeks Żywnościowy jest obowiązkowy? Znaczenie norm Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w świetle porozumień Światowej Organizacji Handlu - Marzena Chacińska - Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO dla Polski (1/2015)
 • Kodeks Żywnościowy a prawo Unii Europejskiej - Joanna Gajda-Wyrębek - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (4/2014)