Znakowanie żywności

 • Informacje żywieniowe na froncie opakowania – FOPL - Magdalena Kowalska  ̶  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (3/2018)

 • Podawanie informacji o pochodzeniu składnika podstawowego produktu. Propozycja Komisji Europejskiej - Dorota Kozłowska - Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (1/2018)
   
 • Aktualizacja wytycznych naukowo-technicznych EFSA na temat przygotowania i prezentacji wniosku dotyczącego oświadczenia zdrowotnego - Iwona Wiśniewska (3/2017)
   
 • Wytyczne dotyczące elastyczności brzmienia oświadczeń żywieniowych na temat cukrów (2/2017)

 • Etykietowanie wielopaków - Katarzyna Januszewska – Hawranek  (1/2017)

 • Stosowanie rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Kwestie dotyczące deklaracji wartości odżywczej – pytania i odpowiedzi - Barbara Ratkovska (1/2017)

 • Oznakowania środowiskowe opakowań - Marta Krawczyk - Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA (4/2016)

 • Etykietowanie wartością odżywczą w świetle wymagań prawnych -  Beata Przygoda - Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie (4/2016)

 • Etykieta żywności a opakowanie karmy dla zwierząt - czytać tak samo? - Magdalena Cichecka - Nestle Polska S.A. (2/2016)

 • Mięso odkostnione mechanicznie – niekończąca się historia - Katarzyna Januszewska – Hawranek (2/2016)

 • Aktualne prace Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Komisji Europejskiej w zakresie oświadczeń zdrowotnych - Część II - Iwona Wiśniewska - Polski Punkt Koordynacyjny EFSA, Główny Inspektorat Sanitarny; Barbara Jaworska-Łuczak - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (2/2016)

 • Aktualne prace Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Komisji Europejskiej w zakresie oświadczeń zdrowotnych - Część I - Iwona Wiśniewska - Polski Punkt Koordynacyjny EFSA, Główny Inspektorat Sanitarny; Barbara Jaworska-Łuczak - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (1/2016)

 • Regulacje prawne dotyczące chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego oraz gwarantowanej tradycyjnej specjalności - Anna Kordalska - Kancelaria Tomasik Jaworski Spółka Partnerska (1/2016)

 • Zawartość mięsa – teoria i praktyka obliczeniowa - Hanna Wachowska - J.S. Hamilton Poland S.A.(4/2015)
 • Praktyczne aspekty wykorzystywania zaleceń stowarzyszeń lekarzy, dietetyków i specjalistów ds. żywienia w reklamie żywności - dr Andrzej Balicki - Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, Kancelaria DLA Piper (2/2015)

 • Oznakowanie „wolne od GMO” na produktach od zwierząt karmionych paszą bez GMO - Jakub Misiak - Kancelaria Tomasik Jaworski Sp. p. (2/2015)

 • Nowe problematyczne kwestie odnoszące się do znakowania wartością odżywczą dotyczące stosowania i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - Barbara Ratkovska (2/2015)

 • Informacja na temat żywności w innych niż etykieta przekazach handlowych - Marlena Żarnecka – Kancelaria Dentons  (1/2015)

 • Podążając za tradycją… czyli oświadczenia zdrowotne dla składników roślinnych - Magdalena Winiarczyk  - „Herbapol-Lublin” S.A. (1/2014)

 • "Tak ważne, jak codzienna szklanka mleka!" w Trybunale Sprawiedliwości UE - Izabela Tańska - K&L Gates (1/2014)

 • Wytyczne do określania największej powierzchni opakowań o nieregularnych kształtach (1/2014)

 • Rozporządzenie 1169/2011 – duże wyzwanie, a czasu coraz mniej - Monika Drab-Grotowska, Joanna Olszak - IGI Food Consulting Sp. z o. o. (2/2014)

 • Najważniejsze zmiany i wymagania znakowania wprowadzone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - Dorota Kozłowska - Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (2/2014)

 • Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne stosowane na orzechach i produktach zawierających orzechy w świetle obowiązujących przepisów - Aleksandra Wesołowska - European Snacks Association (2/2014)

 • Stosowanie określeń „chlorek”, „fluorek” w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – opinia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (2/2014)

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 - nowe pytania i odpowiedzi z zakresu znakowania żywności wartością odżywczą - Barbara Ratkovska (4/2014)

 • Podawanie w wykazach składników nazw dodanych witamin i składników mineralnych, a także stosowanie akronimów RWS/DRWS – opinia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (4/2014)

 • Wielkość czcionki w świetle przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - Wydział Jakości i Normalizacji, Departament Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1/2013)

 • Komentarz odnośnie wymagania minimalnej wielkości czcionki zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności - Jacek Czarnecki – Nestlé Polska S.A. (1/2013)

 • Podstawy prawne stosowania oświadczeń zdrowotnych korzystających z okresu przejściowego - Izabela Tańska - IGI Food Consulting (1/2013)

 • Prace EFSA związane z oceną naukową oświadczeń zdrowotnych z art. 13(5) i art. 14(1) Rozporządzenia (WE) 1924/2006 - Iwona Wiśniewska – Główny Inspektorat Sanitarny, Punkt Koordynacyjny EFSA, Barbara Jaworska - Łuczak - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (1/2013)

 • Podstawy prawne określania ilościowej zawartości składników – QUID - Joanna Olszak, Izabela Tańska - IGI Food Consulting (2/2013)

 • Znakowanie artykułów spożywczych zawierających składniki genetycznie zmodyfikowane - Krzysztof Skierkowski - Mondelēz International (2/2013)

 • Znakowanie drobnych wyrobów cukierniczych w opakowaniach jednostkowych sprzedawanych na wagę - opinia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2/2013)

 • Nowe wymagania dotyczące oznakowania alergenów według Rozporządzenia 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) - Aleksandra Wesołowska - European Snacks Association (3/2013)

 • Produkty „naturalne”- oczekiwania konsumentów i wyzwania dla producentów - Magdalena Cichecka, Anna Gruszka-Jarząbek - Nestlé Polska S.A. (3/2013)

 • Podstawy prawne stosowania nazw środków spożywczych - Joanna Olszak, Izabela Tańska - IGI Food Consulting (4/2013)

 • Kofeina w produktach spożywczych - Anna Zaborowska - Mondelez  Europe Services GmbH (4/2013)

 • Wytyczne FoodDrinkEurope i EuroCommerce. System GDA według nowych zasad (4/2013)

 • Wkrótce obowiązkowe zmiany etykiet produktów spożywczych - Dorota Kozłowska – Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (1/2012)

 • Prace EFSA związane z oceną naukową tzw. „funkcjonalnych” oświadczeń zdrowotnych - Iwona Wiśniewska – Główny Inspektorat Sanitarny, Punkt Koordynacyjny EFSA, Barbara Jaworska-Łuczak Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (1/2012)

 • Oświadczenia zdrowotne w Nestlé - Jacek Czarnecki – Nestlé Polska S.A. (1/2012)

 • „Życie w sposób zrównoważony” – plan firmy Unilever i doświadczenia w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych - Paweł Badowski - Unilever Polska Sp. z o.o. (1/2012)

 • Stosowanie i rola oświadczeń zdrowotnych w komunikacji do konsumenta – praktyczne aspekty i doświadczenia firmy Danone w Polsce - Ilona Bernat, Izabela Redmer - Danone sp. z o.o. (1/2012)