Regulacje prawne dotyczące Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego oraz Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności

Procedura ta jest dwuetapowa i obejmuje poziom krajowy, czyli postępowanie przed właściwym organem państwa członkowskiego, którym w Polsce jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi („MRiRW”), oraz poziom wspólnotowy i postępowanie przed Komisją Europejską. Procedura odbywa się w oparciu zarówno o przepisy rozporządzenia, jak też przepisy krajowe.


Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex1/2016,  dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_91368900_M