Zanieczyszczenia

  • Aktualny stan prawny w zakresie zanieczyszczenia żywności rtęcią (uzupełnienie do artykułu zamieszczonego w „Food-Lex” nr 4/2016) - Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (2/2017)
  • Metale w żywności – arsen, nikiel, rtęć – status prac legislacyjnych - Maria Wojciechowska-Mazurek,  Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (4/2016)

  • Kolejne zmiany ustawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie pierwiastków szkodliwych dla zdrowia w żywności - Maria Wojciechowska-Mazurek, Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (3/2015)

  • ABC Listerii monocytogenes – zagrożenie i zwalczanie w zakładzie przemysłu mięsnego - Małgorzata Stachowiak, Piotr Zabłocki - J.S. Hamilton Poland S.A. (4/2014)

  • Zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia – aktualny stan prawny. Część II - Maria Wojciechowska-Mazurek, Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (4/2014)

  • ABC Listerii monocytogenes. Występowanie i kontrola zakażeń - Małgorzata Stachowiak, Piotr Zabłocki - J.S. Hamilton Poland S.A. (3/2014)

  • Zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia – aktualny stan prawny. Część I - Maria Wojciechowska-Mazurek, Monika Mania, Małgorzata Rebeniak, Tomasz Szynal - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (3/2014)

  • Toolbox - Zestaw Narzędzi służących do redukcji akrylamidu w żywności (1/2014)

  • Zanieczyszczenia mikrobiologiczne żywności i ogniska zatruć pokarmowych w UE na przestrzeni lat 2009-2011 - dr inż. Eliza Konecka-Matyjek - Pracownia Systemów Zarządzania Jakością, Instytut Żywności i Żywienia (1/2012)

  • Akrylamid – kontrowersyjna substancja w żywności - Anna Zaborowska,  Krzysztof Skierkowski (1/2012)