Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego


  • Projekty aktów delegowanych w sprawie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, uzupełniających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 - Barbara Ratkovska  (1/2016)

  • Projekty aktów delegowanych w sprawie żywności dla niemowląt i małych dzieci uzupełniających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 - Barbara Ratkovska (4/2015)

  • Żywność specjalnego przeznaczenia  –  zmiana przepisów w UE - prof. Katarzyna Stoś - Instytut Żywności i Żywienia (3/2013)

  • Produkty bezglutenowe – przepisy prawne oraz inne wymagania - Piotr Pokojski  - Toruń-Pacific Sp. z o. o., Cereal Partners Poland (4/2014)

  • Refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego - Marcin Pieklak - kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (4/2014)