Produkty bezglutenowe – przepisy prawne oraz inne wymagania

Nawiązuje ono do postanowień dyrektywy 89/398/EWG, zakładających ustalenie szczegółowych wymagań między innymi w odniesieniu do produktów przeznaczonych dla osób z nietolerancją glutenu. 

Objęło swoim zakresem środki spożywcze inne niż preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt, uregulowane przepisami dyrektywy 2006/141/WE/. Określa zasady dotyczące składu i znakowania „produktów o bardzo niskiej zawartości glutenu” i „produktów bezglutenowych”.

W oznakowaniu środków spożywczych określenia „produkt bezglutenowy” lub „produkt o bardzo niskiej zawartości glutenu” zamieszcza się przy nazwie pod jaką jest sprzedawany dany środek spożywczy.

Zasady dotyczące produkcji wyrobów bezglutenowych i ich znakowania zostały sformułowane także w ramach systemu dobrowolnej certyfikacji na znak przekreślonego kłosa.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex4/2014dostęp dla prenumeratorów>> 


Fotolia_39530748_M