Kontrola dokumentów dotyczących materiałów do kontaktu z żywnością – obowiązki przedsiębiorców branży spożywczej

Zgodność gotowego materiału lub wyrobu do kontaktu z żywnością z przepisami Unii Europejskiej może zostać zapewniona wyłącznie pod warunkiem, że w łańcuchu dostaw ma miejsce wzajemna wymiana istotnych informacji  między dostawcą a odbiorcą (klientem) i na odwrót.

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. materiałom i wyrobom przeznaczonym do kontaktu z żywnością musi towarzyszyć deklaracja zgodności.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex" 2/2017dostęp dla prenumeratorów>>


Fotolia_73136351_L