Nowe Prawo wodne w kontekście opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków

Natomiast po raz pierwszy za rok 2018 opłaty za usługi wodne trafią do nowej instytucji – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dlatego już najwyższy czas zaplanować swoje przyszłe wydatki  na opłaty za korzystanie z wód, co nie będzie łatwe ze względu na całkowicie odmienne podejście do systemu opłat, nową metodykę obliczeń i rozszerzony zakres usług objętych opłatą. 


Fotolia_191539826_L