Nowe regulacje prawne w zakresie żywności i żywienia w szkołach - już od 1 września 2015 r.

Powyższy akt prawny wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia regulując zasady  sprzedaży, reklamy i promocji środków spożywczych. Przepis ten zawiera również delegację ustawową dla Ministra Zdrowia do określenia wymagań w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego. Zawarte w ustawie rozwiązania dotyczą wybranych jednostek systemu oświaty obejmujących przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły (podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne - z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex" 1/2015dostęp dla prenumeratorów>> 

215_9_Parent_Social_YouTube-for-Social-Learning_SS_215_students-cooperating