Nowe regulacje Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska

Najważniejszym elementem projektu jest propozycja zmian przepisów dotyczących postępowania z odpadami, w tym Dyrektyw:

  • Ramowej o odpadach
  • Opakowaniowej
  • Składowiskowej

a także

  • o bateriach i akumulatorach
  • o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • o pojazdach wycofanych z eksploatacji

Jedna z dwóch najważniejszych zmian dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych jest wyznaczenie nowych celów w zakresie recyklingu. Istotną różnicą między propozycją z lipca 2014 a obecną jest brak celów na 2020 rok.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex1/2016dostęp dla prenumeratorów>>


Fotolia_59413064_M