Odbudowa zaufania do żywności. Prace punktu kontaktowego ds. oszustw żywnościowych

Rozbudowanie łańcucha żywnościowego, w szczególności znaczna liczba pośredników, których siedziby są nierzadko zlokalizowane w wielu Państwach Członkowskich, dodatkowo utrudniają prawidłowe kontrole, a przede wszystkim dotarcie do podmiotu rzeczywiście fałszującego żywność.

Realizując jeden z punktów planu komisarza Borga, Komisja Europejska wraz z Państwami Członkowskimi zdecydowała o powstaniu Grupy roboczej ds. oszustw związanych z żywnością, która zajmuje się opracowaniem przedmiotowego systemu IT. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na krajowy Punkt kontaktowy ds. oszustw związanych z żywnością dla Polski, wchodzący w skład ww. Grupy roboczej, wyznaczony został Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Grupa zainaugurowała swoje prace w dniu 8 lipca 2013 r.  w Brukseli. Zajmuje się wymianą doświadczeń w zakresie zwalczania oszustw żywnościowych, ale przede wszystkim pracuje nad powołaniem wspólnotowego systemu IT – Administrative Assisnace and Coorperation (AAC) - wzorowanego na systemie RASFF, służącemu wymianie informacji na temat oszustw żywnościowych.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex3/2014dostęp dla prenumeratorów>> 


Fotolia_43574830_M