Opakowania a rozszerzona odpowiedzialność producenta w Polsce

Sygnały napływające z Brukseli w ostatnich tygodniach potwierdzają, że termin ten zostanie dotrzymany. Ostatni rok (od publikacji pierwszej wersji projektu 2 lipca 2014 roku) poświęcony został na konsultacje z szerokim gronem interesariuszy, których celem było zebranie opinii na temat propozycji zawartych w projekcie, ale także na przygotowanie założeń do przeformułowania niektórych zapisów, na bazie nowej, często poszerzonej argumentacji. Za kilka tygodni będziemy więc znali dokładną propozycję KE jednakże już dzisiaj chcielibyśmy przyjrzeć się jak polski system gospodarowania odpadami opakowaniowymi jest przygotowany do nadchodzących wyzwań i na związane z nimi nieuchronne zmiany, w szczególności w obszarze stosowania zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (dalej EPR, od angielskiego skrótu Extended Producer Responsibility).

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex" 4/2015dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_27977619_M