Opakowania po produktach – odpady czy wartościowe surowce?

Należy zaznaczyć, że w większości krajów wprowadzone zostały różne regulacje dla odpadów po opakowaniach jednostkowych (sprzedażowych, konsumenckich) i dla pozostałych, łatwiej „zbieralnych” czyli transportowych i zbiorczych.  W przypadku opakowań jednostkowych odpady opakowaniowe co do zasady wydzielone zostały pod względem formalnym z odpadów komunalnych i koszty związane z ich gospodarowaniem spoczywają na podmiotach wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek („przemysł”). W skład tych kosztów wchodzą koszty związane z procesami zbiórki, sortowania (przygotowania do recyklingu) oraz samego recyklingu odpadów opakowaniowych. Szczegółowe rozwiązania na poziomie krajowym różnią się między sobą, a w związku z tym i wysokość kosztów pokrywanych przez przemysł.  Przyczyny tych różnic tkwią przede wszystkim w:

  • funkcjonujących regulacjach dotyczących odpadów komunalnych ogółem
  • funkcjonującej i planowanej infrastrukturze technicznej dotyczącej zagospodarowania odpadów
  • kosztach pracy
  • poziomie  edukacji ekologicznej społeczeństwa

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex3/2015dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_94025388_L