Opłaty za f-gazy

Opłaty środowiskowe naliczane są za wszystkie gazy lub pyły wprowadzane do powierza, również za te pochodzące z urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.


Stąd warto wiedzieć jak naliczyć te opłaty i jak pokryć zaległości z poprzednich lat, w których miało miejsce uzupełnianie czynnika chłodniczego w tych urządzeniach


Więcej w najnowszym numerze kwartalnika Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty! 


okladka_03_2018