Produkty z pogranicza (borderline products) – zarys problematyki

Odrębne są również zasady wprowadzania ich do obrotu, a także związane z tym koszty (od konieczności przedstawienia pełnej dokumentacji klinicznej wraz z wysoką opłatą, po bezpłatne powiadomienie o wprowadzeniu do obrotu) i długotrwałość samej procedury.


W praktyce jednak często zdarzają się sytuacje, w której dany produkt swoją charakterystyką zbliża się w pewnym stopniu do produktów leczniczych, a jednocześnie funkcjonuje na rynku jako produkt z innej kategorii, tj. kosmetyk, suplement diety lub wyrób medyczny.


Więcej w numerze 2/2018 kwartalnika Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty! 


Fotolia_66548187_M