Projekt ustawy – Prawo wodne. Stan prac legislacyjnych i potencjalne skutki dla branży spożywczej

Z punktu widzenia przedsiębiorców branży spożywczej szczególne znaczenie mają zapisy w projekcie ustawy dotyczące stawek opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

W dniu 23 czerwca br. Ministerstwo Środowiska przedstawiło zaktualizowany projekt ustawy, w którym obniżono proponowane stawki opłat względem stawek zawartych w projekcie z kwietnia tego roku, jednak obniżki nie objęły niektórych gałęzi przemysłu.

13 lipca 2016 r. projekt nowego Prawa wodnego został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Dalsze prace po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów będą kontynuowane w Sejmie RP.


Fotolia_191670485_L