Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący kategorii środków spożywczych ujętych w rozporządzeniu 1333/2008

Aby ułatwić klasyfikację, Komisja Europejska opracowała przewodnik po kategoriach środków spożywczych zawartych w załączniku II do rozporządzenia 1333/2008.   Celem tego  dokumentu  jest wyjaśnienie, jakie środki spożywcze wchodzą w  skład poszczególnych podkategorii i kategorii, jak również zdefiniowanie niektórych pojęć zawartych w załączniku II do rozporządzenia 1333/2008. Opisy kategorii podane w przewodniku mogą być pomocne dla organów urzędowej kontroli żywności Państw Członkowskich, jak również przedsiębiorców sektora spożywczego,  w celu prawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących substancji dodatkowych do żywności.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex2/2016dostęp dla prenumeratorów>>

Fotolia_78442711_M