Urzędowa kontrola materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Decyzje organów kontrolnych, w tym zwłaszcza dotyczące przypadków stwierdzenia szkodliwości danego materiału do kontaktu z żywnością dla zdrowia człowieka są podawane do publicznej wiadomości, w tym w ramach systemu RASFF.

W celu zapewnienia wysokiej jakości analiz i wiarygodności wyników laboratoria urzędowej kontroli otrzymują wsparcie merytoryczne ze strony Krajowych Laboratoriów Referencyjnych, które ściśle współpracują z  Laboratoriami Referencyjnym Unii Europejskiej. W Polsce funkcję Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. Materiałów i Wyrobów Przeznaczonych do Kontaktu z Żywnością pełni laboratorium Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), które ma za zadanie koordynację prac laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex4/2016dostęp dla prenumeratorów>>


Fotolia_219110419_L