Wprowadzenie w błąd a zafałszowanie na gruncie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych

W pewnych wypadkach ocena, czy mamy do czynienia już z zafałszowaniem, czy tylko wprowadzaniem w błąd, wymagać będzie głębszej analizy, zarówno samego oznakowania, jak i odpowiednich przepisów, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę dużą różnorodność i indywidualny charakter każdego sposobu oznakowania.

Analiza informacji o decyzjach dotyczących zafałszowanych artykułów rolno - spożywczych wydanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolo – Spożywczych prowadzi do wniosku, że decyzje te najczęściej wydawane są  w przypadkach m.in. podania nieprawdziwych informacji dotyczących masy produktu, niepodania w wykazie składników wszystkich składników użytych do produkcji, czy też podania składników, które w produkcie nie występują.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex1/2014dostęp dla prenumeratorów>> 

Fotolia_48611341_L