Wyroby z tłoczyw melaminowych przeznaczone do kontaktu z żywnością – zastosowanie, zagrożenia, przepisy prawne

Zgodnie z tymi przepisami w skład materiałów, z których produkowane są wyroby do kontaktu z żywnością, mogą wchodzić tylko substancje, które zostały ocenione pod względem toksykologicznym przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz które nie uwalniają do żywności substancji chemicznych w ilościach przekraczających ustanowione limity migracji specyficznej (SML). Organy kontrolne w państwach członkowskich przykładają szczególną uwagę do potwierdzania zgodności importowanych z państw trzecich wyrobów  do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli żywności.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex2/2018dostęp dla prenumeratorów>>


_mg_0101-58835d0be26aa0461f0fa99213bb1f048536f517-s40-c85