Wyroby z tłoczyw melaminowych przeznaczone do kontaktu z żywnością – zastosowanie, zagrożenia, przepisy prawne

Zgodnie z tymi przepisami w skład materiałów, z których produkowane są wyroby do kontaktu z żywnością, mogą wchodzić tylko substancje, które zostały ocenione pod względem toksykologicznym przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz które nie uwalniają do żywności substancji chemicznych w ilościach przekraczających ustanowione limity migracji specyficznej (SML). Organy kontrolne w państwach członkowskich przykładają szczególną uwagę do potwierdzania zgodności importowanych z państw trzecich wyrobów  do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli żywności.


Więcej w najnowszym numerze kwartalnika Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty! 

okladka_02_2018